Meteorolog.si je spletna platforma, kjer so zbrane ključne informacije povezane s strokovnim področjem meteorologije v Sloveniji. Med drugim je na platformi možno poiskati osnovne podatke o poklicu in izobraževanju, prebrati intervjuje s posameznimi strokovnjaki meteorološke stroke ter pregled aktualnih dogodkov in objav.

Za platformo skrbi Katedra za meteorologijo na Fakulteti za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani.

Glavni urednik: izr. prof. dr. Gregor Skok

Kontakt:

Katedra za meteorologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska cesta 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Email: Meteorologija@fmf.uni-lj.si.