V Sloveniji lahko meteorolog potrebna znanja pridobi tekom študija na Fakulteti za matematiko in fiziko univerze v Ljubljani. Študij meteorologije je zelo povezan s študijem fizike, s katerim deli vse osnovne predmete fizike in matematike. V višjih letnikih je študij osredotočen na uporabo pridobljenih znanj za opis dogajanja v ozračju. Drugostopenjski študij nadgradi bazična znanja in praktične sposobnosti iz prve stopnje in usposobi magistre meteorologije, ki so sposobni numeričnega modeliranja in napovedovanja atmosferskih procesov. Med študijem študent pridobi tudi splošno uporabna znanja (npr. računalniška), ki so iskana tudi izven osnovnih področij meteorologije in fizike, kar poveča razpon zaposlitvenih možnosti.

Več informacij o študiju meteorologije je na voljo v letaku (povezava) za morebitna vprašanja pa smo dosegljivi tudi preko emaila Meteorologija@fmf.uni-lj.si.

Študij meteorologije na 1. in 2. stopnji poteka v okviru meteorološke smeri na programu Fizika:

Poklicne poti in predstavitev dela nekaterih meteorologov lahko vidite na podstrani Intevjuji, nekaj kratkih povzetkov pa je navedenih tudi spodaj.

Poklicne poti nekaterih diplomantov meteorologije

 

Veronika Hladnik, mag. geofizike Agencija za okolje Republike Slovenije

Zaposlena sem na Agenciji Republike Slovenije za okolje, kjer se ukvarjam z napovedovanjem vremena. Vreme napovedujem tudi na RTV Slovenija. Študij meteorologije na FMF je raznolik in ti da veliko širino. Študij se na 1. stopnji lahko zdi zelo teoretičen, a kasneje, na 2. stopnji, vsa ta naučena teorija pride zelo prav. Zaradi majhne skupine študentov je odnos med študenti in profesorji bolj oseben.


 

Lina Boljka, študentka 3. stopnje študija na University of Reading, Velika Britanija

Študij meteorologije sem po končani 1. stopnji na FMF nadaljevala na University of Reading, kjer imajo enega največjih meteoroloških oddelkov v Evropi. S študijem na FMF sem dobila zelo dobro podlago tako iz teoretične meteorologije kot tudi iz numeričnega modeliranja, zato sem imela pri nadaljevanju študija v Readingu veliko prednost pred ostalimi študenti. Vsekakor je študij meteorologije v Sloveniji na izjemno visokem nivoju in mislim, da se lahko primerja z vsemi večjimi univerzami po svetu.


 

dr. Mark Žagar, dipl. uni. meteorol. Vestas, Danska

V procesih dizajna vetrnih turbin, planiranja postavitve vetrnih polj, optimizacije proizvodnje in vključitve električne energije vetra v omrežja je poznavanje fizike atmosfere, vremenskih procesov na vseh skalah ter mikroklimatskih razmer ključno. Moje delo se osredotoča na izračun dodane vrednosti meteorološke analize procesov in na izdelavo projektov ter organizacijo njihove praktične izvedbe. “Biznis” je lahko dolgoročno uspešen le, če je osnovan na trdnih znanstvenih in inženirskih temeljih.


 

dr. Saša Gaberšek, dipl. uni. meteorol. U.S. Naval Research Laboratory, ZDA

Študij na FMF me je vsekakor dobro pripravil na strokovne izzive v karieri. Biti (fizikalno) radoveden in hkrati opremljen s potrebnim znanjem je dobra popotnica za uspešno delo na mednarodni ravni. Svojo poklicno pot sem začel z gostovanjem v raziskovalnih ustanovah (Fulbrightova štipendija), nadaljeval s podiplomskim študijem, potem podoktorskim izpopolnjevanjem (sklad Marie Curie) in končno stalnim raziskovalnim mestom, kjer razvijamo numerične modele za napovedovanje vremena.